0903907563

Đĩa mài sàn bê tông

các dòng mài sàn được sản xuất bằng hợp chất có độ cứng rất cao. Ngay cả trong những đều kiện làm việc mài ướt hoặc mài khô. Nó được xem như là lưỡi bào bề mặt sàn. Các dòng đĩa mài sàn với cốt liệu hạt bào thô giới hạn tới mức số #400 drit. Được thiết kế để mài phá lớp mặt do đó, chúng được gắn vô máy mài sàn bê tông và vận hành ở tốc độ thấp (<800 vòng/phút).
Các đầu số phổ biến của đĩa mài sàn bê tông :
Đĩa có đầu số càng nhỏ, độ mài phá sâu càng lớn. Các đầu số từ #16 drit đến # 200drit.

Đĩa đánh bóng mặt sàn bê tông

Đĩa dùng để đánh bóng mặt sàn bê tông, thường được gọi là nỉ su. Nhìn trực quan như bằng nhựa được dán trên lớp nỉ. Lớp nhựa này có các thành phần cốt liệu hạt mài. Các hạt mài này với các thành phần cấu trúc như kim cương. Do được dùng cho việc đánh bóng, nên chúng được thiết kế cho vận hành ở tốc độ cao hơn (>800 vòng/phút).
Các đầu số của đĩa đánh bóng sàn bê tông :
Đĩa đánh bóng có các đầu số càng lớn, càng tại ra độ mịn cao hơn. Đầu số bắt đầu đánh bóng từ #600 drit trở lên, #800 drit, #1000 drit, #1500 drit, #3000 drit…